Toplotna črpalka Voda - Voda

Toplotna črpalka voda - voda

Toplotna črpalka voda - voda

Sisteme s toplotno črpalko običajno izvedemo tako, da lahko z njimi hkrati ogrevamo in ohlajamo.

To je z energetskega, ekološkega in tudi ekonomskega vidika najugodnejša rešitev. V principu je toplotna črpalka podobna kompresorski hladilni napravi in ima tudi enake sestavne elemente, kot je kompresor, kondenzator, dušilni ventil in uparjalnik. Razlika je v tem, da hladilna naprava z uparjanjem hladilnega sredstva odvaja toploto iz prostora, kar pomeni, da temperaturo znižuje, medtem ko toplotna črpalka, s kondenzacijo delovnega sredstva, dovaja toploto v prostor.

Pri tem izkoriščamo pojav, da se tekočine pri visokem tlaku uparjajo pri višji temperaturi, kot pa je temperatura uparjanja pri nižjem tlaku.

Potrebujete nasvet strokovnjaka?


Prosimo izpolnite spodnjo formo z vašimi podatki, če želite prejeti klic naših strokovnjakov, ki vam bodo BREZPLAČNO svetovali.

V osnovi poznamo tri izvedbe toplotnih črpalk glede na medij oziroma okolico, ki jo hladimo, in medij, ki ga ogrevamo. Tako poznamo sisteme toplotnih črpalk zrak-voda, voda-voda in zemlja-voda. Pri označevanju tipa toplotnih črpalk se na prvo mesto postavlja medij, ki ga hladimo, na drugo mesto pa medij, ki ga grejemo.

Kot vir toplote se pri toplotnih črpalkah po sistemu voda-voda koristi podtalna voda, in sicer s prečrpavanjem le te skozi uparjalnik toplotne črpalke s pomočjo potopne ali druge črpalke. V uparjalniku podtalnica odda toploto in se ohlajena za

približno od 2 do 4 stopinje Celzija vrača preko ponorne vrtine nazaj v zemljo. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost samostojne uporabe skozi vso leto brez kakršnekoli pomoči drugih virov ogrevanja. Za črpanje podtalnice potrebujemo vodno dovoljenje, vodo pa je potrebno pred pričetkom del kemično analizirati.

Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Iz tega sledi, da je vodni vir energetsko najučinkovitejši (v povprečju celotnega leta). Toplotna črpalka se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom, poleg objekta samega pa je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo. Ta sistem zagotavlja največ energije po najnižji ceni.