EKO sklad – subvencije za toplotne črpalke

Za marsikoga je pomemben faktor pri izboru toplotne črpalke, v sklopu prenove objekta ali kotlovnice, tudi finančna subvencija Eko sklada. Grelno število toplotne črpalke zrak/voda mora biti minimalno 3,4, podano pod pogoji A2/W35, kar pomeni, da se za temperaturo zunanjega zraka upošteva +2°C, za temperaturo izhodne vode iz toplotne črpalke pa 35°C (pogoji veljajo za leto 2013). Vse meritve se izvajajo na osnovi standarda EN 14511.

Pred oddajo

Vlogo za finančno subvencijo Eko sklada je potrebno oddati pred začetkom del. Podrobne zahteve za specifične aplikacije so navedene v razpisni dokumentaciji.

Koraki za pridobivanje subvencij

1) Pred izvedbo potrebujete predračun, posnetek stanja in izpolnjeni formular Eko sklada. Ključnega pomena je, da pred oddajo vlogo ne pričnete z deli.

2) Eko sklad bo Vašo vlogo preučil in obravnaval ter Vam ponudil, da v 15 dneh dopolnite v primeru nepopolnosti.

3) Po odobreni vlogi Vam Eko sklad v 3 mesecih izda odločbo in pogodbo.

4) Pogodbo Eko sklada morate podpisati in jim jo vrniti v 15 dneh od vročitve.

5) Za izvedbo boste imeli na voljo 6 mesecev (pri blokih 12 mesecev). Z izvedbo bi lahko pričeli že takoj po sprejetju vloge na Eko sklad, kar dobo lahko podaljša na skupno 9 mesecev (pri blokih 15 mesecev).

6) Ko boste z izvedbo zaključili, boste na Eko sklad primorani posredovati vso zaključno dokumentacijo (izjava o zaključku naložbe in vse zahtevane priloge) za izplačilo. V primeru nepopolne izjave jo boste lahko naknadno dopolnili).

7) Rok za izplačilo subvencije Eko sklada je 30 dni po prejemu popolne zaključne dokumentacije oz. zahtevka.

Višina subvencij
V primeru uveljavljanja pravice do subvencije za gospodinjstva v eno- ali dvostanovanjskih stavbah se za vgradnjo toplotne črpalke, kot vira toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode priznava do 25% oz. največ 2.500€ (za leto 2013). To je nadalje pogojeno z grelnim številom.

V primeru uveljavljanja pravice do subvencije za bloke oz. 3 in več stanovanjske stavbe se za vgradnjo toplotne črpalke, kot vira toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode priznava 25% priznanih stroškov nabave in vgradnje (za leto 2013).